Business Speaker System

Business Speaker System, Momentum Way
mTrening dla biznesu
Business Speaker System
Szkolenie zamknięte dla firm
Trening rozwijający umiejętności wystąpień biznesowych i prezentacji

Kontakt i opiekun programu:

Arleta Łatkowska
tel.: +48 795 272 127
a.latkowska@momentumway.com

Business Speaker System

Program Business Speaker System, autorski program Krzysztofa Hillara rozwijający umiejętności wystąpień biznesowych, a także kompetencje i postawy liderskie. Program przeznaczony dla tych, którzy w życiu codziennym i zawodowym komunikują: przekazują informacje, prezentują, liderują.

Poznaj obowiązkowe narzędzia profesjonalnej prezentacji

Profesjonalne wystąpienie biznesowe są skutecznym narzędziem powiększania zasięgu działania, przez przechodzenie od komunikacji „1 na 1” do komunikacji „1 do wielu”.
Program Business Speaker System wykorzystuje 6 systemów pozwalających na tworzenie i prowadzenie skutecznych wystąpień i prezentacji biznesowych, których efektem jest osiągnięcie jak najlepszego rezultatu biznesowego. Wszystkie systemy są osobiście testowane przez uczestników podczas treningu.

 1. Speaker State Setups. Naucz się panować nad emocjami, uzyskaj pewność siebie i swobodę podczas wystąpień i spotkań. Od komunikacji „1 na 1”, poprzez kameralne wystąpienia i prezentacje, do wystąpień na „dużej” scenie.
 2.  Smart Solution System. Przygotuj wystąpienie, które będzie atrakcyjne, skupi uwagę na ofercie, zbuduje Twój autorytet oraz wiarygodność marki/produktu, którą firmujesz.
 3. Start Speech Strategy. Naucz się sztuki panowania nad każdą sekundą własnej prezentacji – począwszy od pierwszej aż po tę ostatnią, gdy słuchacze będą już gotowi kupić prezentowaną ofertę, ideę, plan.
 4. Story Structure Script. Gdy sztywna prezentacja zamienia się w żywą historię, staje się ciekawa. W tej samej chwili wartości, które oferujesz, stają się sprzedawalne. Dlatego nauczymy, jak opowiadać historie.
 5. Stable Switch Sequence. Poznaj sposoby inspirowania audytorium do dokonywania zmian – bo to, co prezentujesz, jest w swej istocie propozycją zmiany.
 6. Stage Selling Strategy – Buduj prezentacje, które będą najlepszym uzasadnieniem wartości oferty oraz najważniejszym świadectwem Twojej wiarygodność.

 

Business Speaker System - unikatowy program przenoszący na grunt biznesowy najlepsze praktyki stosowane przez autorytety w dziedzinie wystąpień publicznych.

Profesjonalne wystąpienie, mistrzowska prezentacja, umiejętność przekonania do… dotykają kwestii, które związanie są nie tylko z twardymi umiejętnościami stania „na scenie”. To również „walka” z postawami zakorzenionymi w pozytywnych i negatywnych nawykach, przeświadczeniach, doświadczeniach oraz osobistych przekonaniach. Aby skutecznie działać w strefie biznesowej i prywatnej, należy wnosić odpowiednią wartość, potrafić ją zaprezentować i, co więcej, dobrze ją „opakować”. Zysk w biznesie zależy od skutecznej komunikacji. Zrozumienie potrzeb drugiej strony i wzajemne współdziałanie opiera się na… skutecznej komunikacji. Bez komunikacji nie byłoby wymiany. Bez wymiany nie byłoby biznesu. A właściwa umiejętność prezentowania swoich racji, swojej oferty, samego siebie dają gwarancję udanych relacji biznesowych.

6 wartości, które dostarcza uczestnikom Program Business Speaker System:

 • Przygotowanie uczestników do wystąpień biznesowych, autoprezentacji oraz sprzedaży wizji, koncepcji, produktów i marki.
 • Poznanie zasad i tajników tworzenia prezentacji, aby była czytelna i na długo zapamiętana.
 • Doskonalenie swoich kompetencji biznesowego wpływu na profesjonalne prezentowanie firmy, marki, produktu.
 • Wypracowanie własnego, indywidualnego stylu, w oparciu na osobowości, mocnych stronach i metodach prowadzenia prezentacji oraz spotkań biznesowych.
 • Opracowanie indywidualnego systemu gromadzenia własnych doświadczenia z przeprowadzonych prezentacji i wystąpień.
 • Umiejętność dostosowania formy komunikacji do odbiorcy/odbiorców z uwzględnieniem celu i pożądanego efektu.

Do kogo adresowany jest Program Business Speaker System?

Program rozwija umiejętności wystąpień biznesowych, a także kompetencje i postawy liderskie. Trening rozwijający umiejętności wystąpień biznesowych i prezentacji przeznaczony jest dla sprzedawców, menedżerów sprzedaży, kadry kierowniczej średniego i wysokiego szczebla, liderów, a także osób wykorzystujących prezentacje i wystąpienia publiczne w codziennej pracy.

Dwumodułowy program szkoleniowy:

I sesja: Prezentacje biznesowe
 1. Wyznaczanie celu i wypracowywanie pewności siebie podczas prezentacji biznesowych.
 2. Praca z przekonaniami.
 3. Emocje, zmiana stanu prezentującego i odbiorców.
 4. Budowanie wizerunku, pierwszego wrażenia, postawa i skupienie uwagi odbiorców.
 5. Potwierdzenie profesjonalizmu i rzetelności wizerunku prezentującego w 30 sekund.
 6. Budowanie więzi z odbiorcami.
 7. Kontakt wzrokowy, zasady działania i stosowania uwagi, doceniania odbiorców.
 8. Mowa ciała i głos jako narzędzie wpływu.

2 sesja: Strategia prowadzenia prezentacji - co robić w ciągu każdej minucie prezentacji, wystąpienia biznesowego.
 1. Budowanie prezentacji, która da odpowiedź klienta TAK.
 2. Sztuka prowadzenia konwersacji, zadawania pytań, budowania relacji.
 3. Odpowiednie przygotowanie produktu do prezentacji.
 4. Umiejętność wykorzystywania podczas prezentacji, wystąpienia biznesowego dwóch największych sił sprzedażowych.
 5. Sztuka wystąpień „unikanie bólu, dążenie do przyjemności”.
 6. Umiejętność sprawdzenia, czy osoba na spotkaniu/prezentacji jest „klientem”.
 7. Sztuka radzenia sobie z obiekcjami klienta oraz trudnymi pytaniami.
 8. Budowanie zaufania przez właściwe przedstawienie się - proces przedstawienia się dający wartość.
 9. Trzy techniki – trzy systemy, które sprawiają, że nigdy nie zabraknie Ci słów podczas prezentacji/spotkania z klientem.
 10. Sztuka przygotowania prezentacji, która wywoła pozytywną zmianę w odbiorcach.

PROWADZĄCY

Krzysztof Hillar

Trener biznesu i rozwoju osobistego. Specjalista w dziedzinie wystąpień, motywacji i sprzedaży „jeden do wielu”.

Nienawidzi myślenia schematycznego i słowa NIE. W trakcie swoich wykładów rozprawia się z ogólnie przyjętymi stereotypami. Otwiera umysły i uświadamia słuchaczom co należy zmienić, aby prowadzić skuteczny biznes oraz pełne harmonii życie osobiste.
Jego hasło to: „Każdego dnia dawaj z siebie tyle, ile możesz! Usuń ze swojego słownika wymówki, opanuj wewnętrzny głos i rób to, co kochasz. Pamiętaj, świat ustąpi Ci miejsca i zacznie pomagać, jeśli będziesz wiedział dokąd zmierzasz.”
Sam o sobie mówi, że jego największą pasją jest pomoc ludziom w przełamywaniu barier umysłowych, zakorzenionych i utrwalanych przez lata. Podczas swoich warsztatów pomaga uczestnikom odkryć przeszkody, które uniemożliwiają im osiąganie kolejnych sukcesów oraz wprowadzić nowe przekonania wspierające ich cele.

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w treningu Business Speaker System, zapraszamy do kontaktu z naszą koordynatorką programu.

Opiekun programu:

Arleta Łatkowska
tel.: +48 795 272 127
a.latkowska@momentumway.com

TOP