Leaders are Trainers

Leaders are Trainers. Droga od trenera do mTrenera
mTrening dla biznesu
Leaders are Trainers
Warsztaty w formule otwartej. Program całoroczny.
Od Lidera do Trenera. Autorski program Beaty Kapcewicz i Zespołu Momentum Way

1. 7-dniowe Laboratorium Procesowe (5-11.03.2018 r.)
2. Comiesięczne webinary (12 spotkań online)
3. Kwartalne spotkania (3 zjazdy)


Kontakt i opiekun programu:

Arleta Łatkowska
tel.: +48 795 272 127
mail.: a.latkowska@momentumway.com

Innowacyjny program kreowania i rozwijania liderów trenerów.

Zapraszamy do innowacyjnego projektu kreującego i skupiającego społeczność profesjonalnych liderów-trenerów. Nie jest to szkolenie ani warsztat ani akademia. To forma otwartego laboratorium trwającego do momentu rezygnacji uczestnika.

Koncepcja Leaders are Trainers.

Metodologia programu została opracowana na podstawie najnowszych badań psychologicznych, wieloletniej współpracy z biznesem i z indywidualnymi osobami w ramach Architekci Kariery, blisko 20-sto letniej pracy trenerskiej, coachingowej i superwizyjnej z liderami, trenerami i coachami oraz osobistych doświadczeń i eksperymentów.
W programie przenikają się filozofie Wschodu, co sprawia, iż jest on kompleksowy i interdyscyplinarny. Łączymy trening kompetencji z treningiem mentalnym.

Rozwój to proces..

..dlatego program Leaders are Trainers jest również procesem. Uczestnicy doświadczają tego z czym mierzą się ich współpracownicy, partnerzy biznesowi i uczestnicy firmowych programów edukacyjnych. Będzie to swoiste laboratorium poznawania siebie i innych; miejsce w którym doświadcza się jak uczą się inne osoby; to doskonałe miejsce na eksperymentowanie i doświadczanie narzędzi, które pomagają ludziom uwalniać swój potencjał, wchodzić na wyższe poziomy i osiągać lepsze rezultaty w biznesie, w karierze, w życiu.

8 wartości, które dostarczamy uczestnikom Program Leaders are Trainers:

 • Forma otwartego programu edukacyjnego (life long learning). Uczestnik samodzielnie decyduje o jego zakończeniu.
 • Autorska metodyka edukacyjna – Momentum Method - która przynosi długotrwałe rezultaty.
 • Tworzymy zwartą, zgraną społeczność profesjonalnych liderów-trenerów.
 • Przeznaczony dla właścicieli firm, prezesów, top-menedżerów i świadomych trenerów.
 • Pozwali uczestnikom doświadczać tego, przez co przechodzą uczestnicy różnego rodzaju szkoleń.
 • Stanowi laboratorium doświadczeń.
 • Indywidualne podejście do każdego uczestnika.
 • Zakłada międzynarodowy zasięg.

 

Program rozwoju indywidualnego.
Droga od trenera do mTrenera.

Spośród absolwentów Leaders and Trainers wybierani są trenerzy do grupy mTrenerów (trenerów Momentum Way) realizujących autorskie programy Momentum Way dla biznesu i osób indywidualnych.
Wspólnie tworzymy indywidualny model rozwoju pozwalający osiągnąć nawet 1 000% zwrotu z inwestycji w pierwszych latach pracy trenerskiej. Każdy z mTrenerów otrzymuje szansę rozwijania się w ramach programu partnerskiego oraz budowania osobistej marki w oparciu o markę i certyfikat Momentum Way.

Program Leaders are Trainers, edycja 2018:

[1] 7-dniowe Laboratorium Procesowe
Termin
: 5-11.03.2018 r. (poniedziałek-niedziela)
7-dniowy intensywny warsztat, podczas którego uczestnicy będą:

 • odkrywać proces grupowy i zasady facylitacji procesowej,
 • doświadczać elementów treningu interpersonalnego,
 • poznawać różne style uczenia się i zasady w ramach accelerated learning,
 • doświadczać treningu mentalnego,
 • improwizować i uczestniczyć w wielu doświadczeniach i eksperymentach,
 • praktykować mind fullness,
 • budować społeczność.

[2] Comiesięczne webinary
Terminy zostaną ustalone z uczestnikami.

[3] Kwartalne spotkania (warsztaty)
Terminy:
15-17.06.2018 r. - pierwsze spotkanie (3 dni)
7-9.09.2018 r. - drugie spotkanie (3 dni)
30.11-2.12.2018 r. - trzecie spotkanie (3 dni)
Terminy mogą ulec zmianie na wniosek uczestników.

Tematyka spotkań kwartalnych:

 • Projektowanie programów edukacyjnych
 • Systemowe podejście - tworzenie systemów w ramach programów i modułów szkoleń.
 • Warsztaty na małe i duże grupy.
 • Narzędzia i techniki treningu mentalnego i kompetencyjnego.
 • Narzędzia i rozwiązania metody Accelerated Learning.
 • Logistyka trenerska, czyli zagadnienie trudne do „ujarzmienia” przez trenerów.
 • Sprzedaż i modele biznesowe w edukacji.
 • Doskonalenie tematów przepracowanych podczas laboratorium i webinarów.

Podsumowując... uczestnicy otrzymują:

 • uczestnictwo w Programie,
 • materiały edukacyjne,
 • zeszyt ćwiczeń,
 • dostęp do społeczności on-line,
 • dostęp do materiałów w ramach społeczności trenerskiej,
 • przerwy kawowe podczas warsztatów,
 • sesję z gongami tybetańskimi,
 • możliwość wzięcia udziału w rekrutacji do grupy mTrenerów (trenerów Momentum Way) - tylko w ramach Pakietu Open.

W cenę nie wlicza się kosztu dojazdu, noclegu i wyżywienia podczas zjazdów oraz dodatkowych elementów, które mogą się pojawić za zgodą uczestników.
Istnieje możliwość płatności w ratach.

PROWADZĄCY

Beata Kapcewicz   - Master Trainer, Master Facilitator, autor programu Leaders are Trainers.
Joanna Gdaniec   - Trener Prowadzący, obecna na wybranych zjazdach i webinarach (improwizacja, improsprzedaż).
Krzysztof Hillar     - Trener Prowadzący, obecny na wybranych zjazdach i webinarach (podejście systemowe).

Goście specjalni:
Wojciech Medyński – aktor, mistrz improwizacji, członek IMPROgrupy Ab Ovo.

Beata Kapcewicz, Leadership Trainer & Business Coach. Momentum Way

Beata Kapcewicz

Nazywam się Beata Kapcewicz i od blisko 20 lat towarzyszę ludziom w skutecznej drodze wkraczania na wyższe poziomy w biznesie i w życiu. W swojej karierze wykształciłam już setki trenerów, mówców i coachów i liderów, którzy dziś z sukcesem wnoszą wartość w życie innych ludzi a przy tym świadomie kształtują kompetencje i postawy ludzi, których prowadzą. Przez ten proces indywidualnie przeprowadzałam setki osób i kilkadziesiąt tysięcy w grupach i zespołach.
Podejścia procesowego uczyłam się od Doroty Szczepan Jakubowskiej z Grupy Trop. Do dziś jest moim mentorem i inspiratorem. Byłam absolwentką pierwszej Szkoły Trenerów Biznesowych Grupy TROP, a następnie jej co-trenerem i menti. Następnie uczyłam się od trenerów za granicą, poznając accelerated learning i metodykę pracy procesowej na dużych grupach. Jednocześnie zaczęłam eksperymentować i tworzyć własne rozwiązania i programy w ramach firm Architekci Karier, Librandt i obecnie Momentum Way.

W ramach naszej autorskiej metodyki, z mojej strony dodaję do procesu grupowego trening mentalny i trening kompetencyjny oraz wiedzę o accelerated learnig. Krzysztof Hillar dodaje podejście systemowe, które dziś pozwala jeszcze szybciej uczyć się, a Joanna Gdaniec dostarcza trzeci element: improwizację.
Szkoliłam i superwizowałam doświadczonych liderów, którzy wkraczali na ścieżkę świadomych trenerów procesowych i coachów: Joannę Gdaniec, Krzysztofa Hillara, Izabelę Bochen–Pawlik, Jarosława Bienieckiego, wszystkich coachów w ramach Architekci Kariery, Librandt Fostering Managers i liderów, którzy wykorzystują dziś tę metodykę do pracy ze swoimi biznesowymi zespołami i pracownikami.

Już w miesiąc po przystąpieniu do programu trenerskiego Beaty współprowadziłam z nią pierwsze warsztaty dla liderów. Następnie po intensywnym półrocznym wdrożeniu i superwizji, poprowadziłam samodzielnie pierwsze warsztaty według Momentum Method. Widzę jak ta metoda skutecznie pozwala liderom wchodzić na kolejny etap rozwoju. Przykładowo, jeden z naszych klientów, z którym pracowaliśmy przez 6 miesięcy znacząco poprawił wyniki zarówno finansowe jak i jakościowe. Największa satysfakcja pojawia wówczas, gdy widać efekty naszej wspólnej pracy, to że mogą osiągnąć coś czego nie mogli osiągnąć przez 3 lata. To bardzo skuteczna metoda.

- Izabela Bochen Pawlik, Dyrektor Rozwoju Biznesu, mTrainer

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w całorocznym programie Leaders are Trainers, zapraszamy do kontaktu z Opiekunem Programu.

Kontakt i opiekun programu:

Arleta Łatkowska
tel.: +48 795 272 127
mail.: a.latkowska@momentumway.com

TOP });