Od Menedżera do Lidera - mSpeech dla biznesu

mSpeech dla biznesu
Od Menedżera do Lidera, Izabela Bochen-Pawlik
Sesja motywacyjna dla menadżerów
Jak stać się liderem, za którym ludzie podążają z radością i entuzjazmem.

Spotkanie inspirowane własnymi doświadczeniami, wynikającymi z przebytego procesu Zmiany. Prowadząca spotkanie, dzieląc się swoimi doświadczeniami ,inspiruje do zmiany postaw. Wskazuje na te, które różnią przeciętnych menedżerów od wybitnych liderów i sprawia, że z radością i entuzjazmem dąży się do ich wzmocnienia.


Kontakt i opiekun programu:

Arleta Łatkowska
tel.: +48 795 272 127
mail.: a.latkowska@momentumway.com

Od menedżera do lidera, czyli 5 postaw, które różnią przeciętnych menedżerów od wybitnych liderów. 

Swoją menedżerską drogę rozpoczęłam w wieku 21 lat, kiedy to objęłam siedmioosobowy zespół sprzedażowy w dużej francuskiej korporacji. Choć nie brakowało mi dojrzałości, jak na tak młody wiek, to brakowało mi kompetencji w zakresie prowadzenia zespołu. Nikt wówczasnie inwestował w miękkie kompetencje. Pod koniec lat 90. XX wieku w zasadzie mało kto w Polsce pochylał się nad tematem przywództwa i wspierania ludzi w rozwoju. Uczyłam się więc na własnych błędach. 

Odbyłam wieloletnią drogę zbierania menedżerskich doświadczeń, aby stać się liderem, za którym ludzie podążają i pozostają, nawet w obliczu największych wyzwań.
W ciągu wielu lat rozwoju mojej kariery nie spotkałam lidera, który osiąga wyniki w pojedynkę, nie poznałam też takiego, który w pojedynkę jest w stanie wznieść swoją organizację na wyższy poziom. Organizacja jest tak silna, jak skutecznie jej lider wykorzystuje potencjał swój, swoich ludzi i całych zespołów. Dlatego zapragnęłam inspirować innych do zmiany postaw, które w krótkim czasie będą przynosiły organizacjom i ich liderom spektakularne rezultaty. 

Korzyści z uczestnictwa w wystąpieniu „Od menedżera do lidera”.

Podczas tego wystąpienia uczestnicy poznają i dowiedzą się:

  • 5 najważniejszych postaw liderskich.
  • Jak rozwijać własny potencjał i lepiej korzystać z potencjału zespołów.
  • Jak osiągać zamierzone rezultaty i inspirować ludzi do działania.
  • Jak budować w zespole środowisko zaangażowania, radości i entuzjazmu.
  • Jak wychodzić poza schematy i utarte ścieżki, by osiągać to, co nieosiągalne.

PROWADZĄCY

Główny trener

Izabela Bochen-Pawlik

Jestem liderem i menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Przedsiębiorcą i Dyrektorem Sprzedaży w największej sieci outsourcingu pracy w Europie. W strukturach największych światowych organizacji takich jak Nokia czy Microsoft rozwijałam i wspierałam swoje zespoły w rozwoju. Odpowiadałam za struktury sprzedażowe i zespoły projektowe, liczące jednocześnie ponad 100 osób, a tylko w ciągu ostatnich 5 lat moja praca zmieniła sposób działania ponad 100 000 osób pracujących w sprzedaży.
Dziś dzielę się swoimi doświadczeniami i daję wartość innym liderom i organizacjom, by mogli wzrastać, rozwijać się i maksymalizować efekty.
Jestem trenerem biznesu i mówcą inspiracyjnym. Osią mojej działalności jest szerzenie idei przywództwa i budowanie w organizacjach środowiska sprzyjającego realizacji ludzkiego potencjału.

Pozwól, że coś Ci powiem: Moi ludzie byli przy mnie, kiedy moje organizacje były liderami na światowych rynkach. Byli też wtedy, kiedy te same organizacje traciły rynek. Wiem, że to nie organizacja ani jej pozycja sprawia, że ludzie chcą w niej być, albo z  niej odchodzą. To lider sprawia, że ludzie pozostają, nawet w chwili największej dla organizacji próby.
Przekazuję praktyczną wiedzę - którą zdobyłam, przewodząc swoim zespołom - oraz sprawdzone systemy, które do dziś poznało już kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i liderów największych polskich i międzynarodowych firm.

Rekomendacje

KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem zamkniętego mSpeech'u w Państwa firmie, zapraszamy do kontaktu z naszą koordynatorką ds. klientów biznesowych.

Kontakt i opiekun programu:

Arleta Łatkowska
tel.: +48 795 272 127
mail.: a.latkowska@momentumway.com

TOP