Nagranie biznesowego szkolenia:
Biznes online odporny na kryzys

Jak sprzedawać podczas wystąpień, live’ów i webinarów:
5 strategii, które pozwoliły generować
Beacie Kapcewicz 6-cyfrowe kwoty w sprzedaży online