Leaders are
Trainers

Od Lidera do Trenera
Autorski program Beaty Kapcewicz

Droga po lepsze rezultaty

Dziś liderzy chcą osiągać lepsze rezultaty, by wyróżnić się na tle bardzo konkurencyjnego rynku. A przy szybko zmieniającym się rynku i warunkach jedynym elementem przewagi konkurencyjnej jest człowiek i jego potencjał. Całą resztę można skopiować – rozwiązanie, ofertę, promocję, cenę itp.
Większość liderów jest dobrymi strategami – potrafią poukładać strategię, systemy i rozdysponować zasoby i zadania, ale bardzo często nie wiedzą jak prowadzić ludzi w rozwoju, jak pokonywać przeszkody i bariery i jak spowodować, że ludzie zaczną osiągać więcej.

Dziś także trenerzy mają wyzwanie, by wspierać biznes w osiąganiu tego, co sobie zaplanował, by organizacja mogła nadążyć za zmieniającym się rynkiem i jego oczekiwaniami. Większość metod nauczania jest nieskuteczna i niewielu trenerów, coachów i nauczycieli jest gotowa wziąć odpowiedzialność za rezultaty tych, których wspierają. Często realizują szkolenia dla zrealizowania szkoleń-tym samym nie potrafią udowodnić skuteczności swoich działań rozwojowych i trudno im osiągać sukces na rynku.

Dodatkowo ludzie każdego dnia wyruszają z punktu A przez B, C i kolejne aż do miejsca, które sobie wyznaczają – po swoje cele, ambicje, marzenia. Jednak większość z nich szybko się zatrzymuje: za sprawą porażek, wewnętrznych, mentalnych oporów, opinii innych, wielokrotnie nieudanych prób, niewspierających przekonań i nieskutecznych metod nauki. W efekcie są sfrustrowani i często się poddają.

I wszyscy, zamiast zmierzać tam, dokąd mogliby dojść, zatrzymują się w miejscu.

A przecież każdy z nas ma wrodzony potencjał, każdy ma talent i coś unikatowego, czego nie ma żadna inna osoba na świecie. Każdy człowiek, każdy zespół, każda organizacji może osiągać ponadprzeciętne rezultaty, lecz nie każdy lider i nie każdy trener potrafi ten potencjał obudzić i właściwie wykorzystać. Według prof. Chamine ze Stanford University wykorzystuje go tylko 20% jednostek i zespołów. A mogliby tyle osiągnąć: w życiu, w biznesie, w karierze, w relacjach.

A co by było, gdyby liderzy i trenerzy wykorzystywali nie 20%, lecz 40%, 60%, a nawet więcej potencjału wśród swoich ludzi i zespołów? Co byłoby możliwe: w biznesie, w zespołach, w życiu?

Badania pokazują, że liderzy i trenerzy, którzy potrafią uwolnić potencjał w zespołach na co dzień mają lepsze rezultaty, szybciej radzą sobie z wyzwaniami, szybciej podnoszą się po porażkach, w zespołach notują niższą rotację, większe zaangażowanie i zdecydowanie większą lojalność ludzi.

Czy to już?

Czy nadszedł Twój moment, by zyskać miano skutecznego lidera, trenera, coacha, mentora? By wyciągnąć z innych to, co w nich najlepsze? By dawać im siebie – swoją wiedzę, doświadczenie, obserwacje z życia?

Nasz współczesny świat jak nigdy dotąd potrzebuje mądrych, skutecznych i świadomych przywódców-liderów gotowych dzielić się wiedzą, ludzi posiadających potencjał, pragnących właściwie go spożytkować.

Jako Momentum Way od dwudziestu lat pomagamy liderom wyzwalać drzemiący w nich potencjał. Dlatego powołaliśmy do życia otwarty program „Leaders are Trainers”. To przełomowa chwila każdego świadomego lidera. Program rozwojowy pozwalający stać się skutecznym trenerem, przewodnikiem na drodze rozwoju do lepszych rezultatów i osobistego spełnienia.

W dotychczasowych edycjach wzięli udział:

 • dyrektorzy z dużych organizacji/korporacji (HR, sprzedaży, rozwoju, finansów, produkcji),
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, którzy odpowiadają za wyniki ludzi w organizacji,
 • świadomi trenerzy, coachowie i mentorzy,
 • prawnicy, sportowcy i eksperci w swoich dziedzinach.

Leaders are Trainers - innowacyjny program kreowania i rozwijania liderów i trenerów

 • forma otwartego programu edukacyjnego (life long learning). Sam decydujesz, kiedy go zakończyć,
 • autorska metodyka edukacyjna – Momentum Method, która zagwarantuje Ci długotrwałe rezultaty,
 • tworzymy zwartą, zgraną społeczność profesjonalnych liderów i trenerów,
 • pozwali uczestnikom doświadczać tego, przez co przechodzą uczestnicy różnego rodzaju szkoleń,
 • stanowi laboratorium doświadczeń,
 • indywidualne podejście do każdego uczestnika,
 • zakłada międzynarodowy zasięg.

Podczas programu nauczysz się:

 • Co stoi na drodze do osiągania celów i rezultatów jednostek i zespołów,
 • Jak ludzie się uczą, jak przebiega proces rozwoju oraz jak go prowadzić,
 • Jak zmienić rezultaty jednostek i zespołów,
 • Jak wygląda proces treningu kompetencyjnego a jak proces treningu mentalnego,
 • Jak zarządzać emocjami i jak sobie radzić, kiedy wezmą górę,
 • Jak rozumieć lepiej zachowania i motywy postępowania innych,
 • Jak tworzyć sytuacje edukacyjne i pozwalać ludziom uczyć się z własnych doświadczeń,
 • Jak przyśpieszać rozwój ludzi i rezultaty ich pracy,
 • Jak radzić sobie z „trudnymi” sytuacjami, „trudnymi” pracownikami czy uczestnikami,
 • Jak korzystać z zasobów intelektualnych, doświadczeń i tworzyć przestrzeń, w której mamy najlepszy dostęp do potencjału ludzi i zespołów,
 • Jak korzystać z mądrości grupy i jednostek i prowadzić ludzi w rozwoju dobierając indywidualnie narzędzia do ich rozwojowych procesów,
 • Jak być świadomym i empatycznym liderem i trenerem w procesie osiągania nowych rezultatów i celów,
 • Jak zmieniać niewspierające schematy myślenia i działania,
 • Jak stać się skutecznym i docenianym liderem i trenerem.

Zapraszamy do innowacyjnego projektu kreującego i skupiającego społeczność profesjonalnych liderów-trenerów. Nie jest to szkolenie ani warsztat, ani akademia. To forma otwartego laboratorium, trwającego tak długo, jak sam uznasz.

KONCEPCJA LEADERS ARE TRAINERS

Koncepcja Leaders are Trainers została opracowana na podstawie najnowszych badań psychologicznych, wieloletniej współpracy z biznesem i z indywidualnymi osobami w ramach Architekci Kariery, blisko 20-letniej pracy trenerskiej, coachingowej i superwizyjnej z liderami, trenerami i coachami oraz osobistych doświadczeń i eksperymentów.

PODEJŚCIE HOLISTYCZNE

Łączymy wiedzę z psychologii behawioralnej, socjologii, nauk wschodu, neurodydaktyki, mind fulness i najnowszych badań i praktyki biznesowej.

ROZWÓJ TO PROCES

Będzie to swoiste laboratorium poznawania siebie i innych; miejsc, gdzie będziesz doświadczał, jak uczą się ludzie; będziesz eksperymentował i doświadczał narzędzi, które pomagają ludziom uwalniać swój potencjał, wchodzić na wyższe poziomy i osiągać lepsze rezultaty w biznesie, w karierze, w życiu.

Rozwój to proces

Dlatego program Leaders are Trainers jest również procesem. Będziesz doświadczał tego, z czym mierzą się Twoi współpracownicy, partnerzy biznesowi i uczestnicy Twoich programów edukacyjnych w trakcie uczenia się.

Momentum Method

Momentum Method to unikatowa metoda rozwijania i doskonalona przez ostatnie 20 lat naszej pracy trenerskiej. Skuteczna, kompletna, interdyscyplinarna, z powodzeniem jest wykorzystywana przez mTrenerów w trakcie treningów otwartych i zamkniętych.

Uczenie się według metodyki Momentum Method jest procesem poznawania i rozumienia siebie i innych osób w różnych kontekstach, procesem eksperymentowania, improwizowania i dostosowywania narzędzi, metod i rozwiązań do ludzi, sytuacji i kontekstu.

Wychodzimy z założenia, że człowiek uczy się poprzez rozumienie siebie, odkrywanie zasad swoich relacji ze światem i samym sobą oraz poszerzając wachlarz swoich możliwości. Człowiek na co dzień funkcjonuje schematycznie i nawykowo, lecz paleta możliwości rozwijania potencjału i relacji ze światem jest przeogromna. Dążymy więc do odkrywania własnych granic, czyli pewnego rodzaju poszerzania możliwości wyboru dróg funkcjonowania ze sobą i z innymi.

Momentum Method opiera się na kilku kluczowych elementach:

I. Proces grupowy

Czyli umiejętności korzystania z mądrości grupy.

 • Słowo edukacja pochodzi od słowa educere = wyciągać. Według tego założenia rolą lidera-trenera, przewodnika, nauczyciela jest nie tyle „wkładać” uczniom/pracownikom do głowy wiedzę (czego doświadczamy w polskim systemie edukacyjnym), lecz „wyciągać” z grupy lub jednostek ich mądrość, analizować ich doświadczenia oraz pomagać wyciągać wnioski/ lekcje na przyszłość. W efekcie uczestnicy szybciej „łączą kropki” i osiągają swoje momenty AHA, bo tworzą się im nowe połączenia neuronowe, które zmieniają schematy myślenia i działania.
 • Metodyka Momentum Method zakłada głęboką akceptacją, zaufanie i docenienie człowieka takim, jakim jest, z jego emocjami i doświadczeniami i traktowaniem tego jako punktu wyjścia do analizy i rozważań. Jest to praca na jego mocnych stronach. Najważniejsze tu jest pobudzenie świadomości, którą rozumiemy jako zdolność do poznawania i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego kluczowa jest uwaga, bycie tu i teraz w kontakcie ze sobą (swoimi emocjami). Opieramy się na autorefleksji i analizie tego, co się z nami dzieje, co przeżywamy i zauważamy.
 • W metodyce Momentum Method to nie trener staje się gwiazdą i przekazującym informację, a osobą tworzącą sytuacje edukacyjne i prowokującą do poszukiwania odpowiedzi. Zwraca uwagę na osobiste motywacje uczestników, ich sposób myślenia i uczenia się, nie boi się emocji, nawet tych trudnych jak złość czy gniew.

II. Trening mentalny i kompetencyjny

Największą skuteczność zaobserwowaliśmy, kiedy połączyliśmy rozwój kompetencji z rozwojem mentalnym. Dlatego nasze programy zawsze łączymy z tymi dwoma elementami.

IV. Podejście systemowe

Nasz mózg i umysł jest jak system operacyjny, kolekcjonuje i systematyzuje dane. Podejście systemowe pozwala mu lepiej i szybciej się uczyć.

III. Przyśpieszone uczenie się

(accelerated learning).

Opiera się głównie o działanie i doświadczanie. Zakłada wykorzystywanie metod dostosowanych do różnych form uczenia się, tak by wykorzystać mocne strony uczestników i dostosować proces nauki do ich indywidualnych stylów uczenia się.

V. Improwizacja

Opiera się na podstawowych założeniach: pozytywne intencje, uwaga (bycie tu i teraz), granie na partnera/grupę, budowanie na swoich najmocniejszych stronach, odpuszczanie kontroli.

Program Leaders are Trainers dostarcza czystej praktyki

Jest to otwarty program (life long learning) przysposabiający lidera do nowej roli zawodowej, także społecznej. Spotykają się tu właściciele firm, prezesi, top-menedżerowie, trenerzy; osoby dojrzałe, zadowolone ze swojego statusu, poszukujące nowych wyzwań, pragnące obecnie dzielić się swoją pasją.

„Najważniejsze jest aby odważyć się, przyjąć nową rolę i rozpocząć...”

Program Leaders are Trainers jest dynamicznym projektem rozwojowym. Uczestnicy znajdują się w stałym kontakcie z głównymi trenerami. Wiedza przekazywana jest podczas zaplanowanych spotkań, podczas transmisji online oraz w sieci społeczności alumni.

 • 7-dniowe Laboratorium Procesowe,
 • Weekendowe warsztaty – co 2 miesiące,
 • Tematyczne webinary – co miesiąc,
 • Społeczność Trenerów Leaders are Trainers online i offline – na bieżąco,
 • Wspólne projekty w ramach społeczności,
 • Zakłada docelowo międzynarodowy zasięg.

Sam możesz zdecydować, w których elementach programu bierze udział i jak się angażujesz.

Program Leaders are Trainers podzielony jest na etapy dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Tak częsta intensywność kontaktów buduje zwartą, zgraną społeczność trenerów, wzajemnie się uczącą, wspomagającą, inspirującą, dzielącą się wiedzą i doświadczeniami. Dzięki takiemu podejściu każdy uczestnik uzyskuje dostęp do unikalnej, dynamicznej bazy wiedzy, zasobów, rozwiązań i wspaniałych ludzi. Co więcej- z czasem zaczyna się tworzyć nowe rozwiązania, inspiruje innych i podlega superwizji.

Program rozwoju indywidualnego

Droga od trenera do mTrenera.

Spośród absolwentów Leaders and Trainers wybierani są trenerzy do grupy mTrenerów (trenerów Momentum Way) realizujących autorskie programy Momentum Way dla biznesu i osób indywidualnych.

Wspólnie tworzymy indywidualny model rozwoju pozwalający osiągnąć nawet 1 000% zwrotu z inwestycji w pierwszych latach pracy trenerskiej. Każdy z mTrenerów otrzymuje szansę rozwijania się w ramach programu partnerskiego oraz budowania osobistej marki w oparciu o markę i certyfikat Momentum Way.

PROWADZĄCY:

Beata Kapcewicz, Leadership Trainer & Business Coach. Momentum Way

Beata Kapcewicz

Nazywam się Beata Kapcewicz i od blisko 20 lat towarzyszę ludziom w skutecznej drodze wkraczania na wyższe poziomy w biznesie i w życiu. W swojej karierze wykształciłam już setki trenerów, mówców i coachów i liderów, którzy dziś z sukcesem wnoszą wartość w życie innych ludzi a przy tym świadomie kształtują kompetencje i postawy ludzi, których prowadzą. Przez ten proces indywidualnie przeprowadzałam setki osób i kilkadziesiąt tysięcy w grupach i zespołach.

Podejścia procesowego uczyłam się od Doroty Szczepan Jakubowskiej z Grupy Trop. Do dziś jest moim mentorem i inspiratorem. Byłam absolwentką pierwszej Szkoły Trenerów Biznesowych Grupy TROP, a następnie jej co-trenerem i menti. Następnie uczyłam się od trenerów za granicą, poznając accelerated learning i metodykę pracy procesowej na dużych grupach. Jednocześnie zaczęłam eksperymentować i tworzyć własne rozwiązania i programy w ramach firm Architekci Karier, Librandt i obecnie Momentum Way.

W ramach naszej autorskiej metodyki, z mojej strony dodaję do procesu grupowego trening mentalny i trening kompetencyjny oraz wiedzę o accelerated learnig. Krzysztof Hillar dodał podejście systemowe, które dziś pozwala jeszcze szybciej uczyć się, a Joanna Gdaniec dostarczała trzeci element: improwizację.

Szkoliłam i superwizowałam doświadczonych liderów, którzy wkraczali na ścieżkę świadomych trenerów procesowych i coachów: Joannę Gdaniec, Krzysztofa Hillara, Izabelę Bochen–Pawlik, Jarosława Bienieckiego, wszystkich coachów w ramach Architekci Kariery, Librandt Fostering Managers i liderów, którzy wykorzystują dziś tę metodykę do pracy ze swoimi biznesowymi zespołami i pracownikami.

REKOMENDACJA UCZESTNIKA:

Iza Bochen – Pawlik

Przystąpiłam do programu trenerskiego Beaty 1 września 2016 r., a już w październiku współprowadziłam z Beatą pierwsze warsztaty dla liderów. Od marca, po intensywnym pół roku wdrożeń i superwizji, poprowadziłam samodzielnie pierwsze warsztaty według Momentum Method.

Obserwuję jak ta metoda pozwala liderom przechodzić na kolejne etapy rozwoju. Ludzie, którzy wychodzą spod skrzydeł tej metody nie tylko używają skutecznych narzędzi, są profesjonalistami, mają poczucie spełniania i dlatego tak dobrze zarabiają. Przykładowo jeden z uczestników, z którym pracowaliśmy przez 6 miesięcy znacząco poprawił wyniki zarówno finansowe, jak i jakościowe w swojej firmie.

Czuję ogromną satysfakcję, gdy widzę jak moi/nasi podopieczni dzięki wspólnej pracy osiągają to, czego nie mogli osiągnąć przez 3 lata. To bardzo skuteczna metoda. Dlatego tak chętnie dzielę się z jej możliwościami, które mi samej pozwoliły stać się jednym z najbardziej skutecznych i najlepiej wynagradzanych edukatorów w Polsce.

Beata Kapcewicz   - Master Trainer, Master Facilitator, autor programu Leaders are Trainers.
Joanna Gdaniec   - Trener Prowadzący, obecna na wybranych zjazdach i webinarach.

Program Leaders are Trainers

Edycja 2019/2020

  1    7-dniowe Laboratorium Procesowe

Termin: 04-10.03.2019 r. (poniedziałek-niedziela) 

7-dniowy intensywny warsztat, podczas którego uczestnicy będą:

 • odkrywać proces grupowy i zasady facylitacji procesowej,
 • doświadczać elementów treningu interpersonalnego,
 • poznawać różne style uczenia się i zasady w ramach accelerated learning,
 • doświadczać treningu mentalnego,
 • improwizować i uczestniczyć w wielu doświadczeniach i eksperymentach,
 • praktykować trening uważności,
 • budować społeczność.

  2   Miejsce

Młyn Klekotki Spa Resort, Godkowo (koło Elbląga). www.hotelmlynklekotki.pl

Przepiękne miejsce, pośród lasów i jezior powstałe w wyniku zaadaptowania młynu wodnego na cudne sypialnie, apartamenty oraz sale konferencyjne. Budynki nawiązują architekturą do Osady Młyńskiej, zaprojektowane według filozofii Wschodu, idealne zarówno do pracy, jak i do pracy mentalnej z dostępem do spa i zabiegów.

Połączymy przyjemne z pożytecznym (work and pleasure). W ramach programu wliczona jest sesja z gongami tybetańskimi.

  3   Comiesięczne webinary

Wykłady i dyskusje tematyczne:

 1. Trening mentalny
 2. Trening kompetencji
 3. Przyspieszone uczenie się (accelerated learning)
 4. Zasady budowania szkoleń i spotkań procesowych
 5. Systemy, które ułatwiają uczenie się
 6. Warsztaty na małe i duże grupy
 7. Logistyka szkoleń
 8. Sprzedaż programów edukacyjnych

Webinary w godzinach wieczornych.
Terminy są ustalane podczas 7-dniowego Laboratorium Procesowego.

  4   Kwartalne spotkania (warsztaty)

3-dniowe warsztaty procesowe:

Podczas warsztatów doskonalimy tematy i zagadnienia z Laboratorium Procesowego i tematycznych webinarów.

Warsztaty odbywają się zazwyczaj w trakcie weekendu (piątek – sobota), chyba że uczestnicy ustalą inaczej. Terminy są ustalane podczas 7-dniowego Laboratorium Procesowego. Miejsce spotkań ustala grupa w zależności od miejscowości, z których pochodzą.

Tematyka spotkań kwartalnych:

 • Projektowanie programów edukacyjnych
 • Systemowe podejście-tworzenie systemów w ramach programów i modułów szkoleń.
 • Warsztaty na małe i duże grupy.
 • Narzędzia i techniki treningu mentalnego i kompetencyjnego.
 • Narzędzia i rozwiązania metody Accelerated Learning.
 • Logistyka trenerska, czyli zagadnienie trudne do „ujarzmienia” przez trenerów.
 • Improwizacja.
 • Sprzedaż i modele biznesowe w edukacji.
 • Doskonalenie tematów przepracowanych podczas laboratorium i webinarów.

Podsumowując... uczestnicy otrzymują:

 • uczestnictwo w programie,
 • materiały edukacyjne,
 • zeszyt ćwiczeń,
 • dostęp do społeczności on-line,
 • dostęp do materiałów w ramach społeczności trenerskiej,
 • przerwy na kawę podczas warsztatów,
 • sesję z gongami tybetańskimi,
 • możliwość wzięcia udziału w rekrutacji do grupy mTrenerów (trenerów Momentum Way) - tylko w ramach pakietu Open.

W cenę nie wlicza się kosztu dojazdu, noclegu i wyżywienia podczas zjazdów oraz dodatkowych elementów, które mogą się pojawić za zgodą uczestników.
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Zgłoszenia do programu

Wszelkie pytania prosimy kierować do opiekuna programu:

Wypełnij formularz,
aby przejść dalej:

Kontakt i opiekun programu:

Aneta Kaczmarek
tel.: +48 605 827 719
mail.: aneta.kaczmarek@momentumway.com

Wypełnij formularz,
aby przejść dalej:

Copyright ⓒ 2018 Momentum Way

TOP });