Kompleksowy roczny program MARKA TY

1 199,00 

Program zawiera: kurs online Marka Ty (44 lekcje), książka i workbook Marka Ty, 1-godzinne konsultacje dot. budowania marki osobistej z Justyną Kopeć, 2 bilety na konferencję Marka Ty w dniu 27.08.2019 r. w Warszawie, dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.

Premiera kursu online MARKA TY odbędzie się 30 lipca 2019 r.

Jako klient VIP dostaniesz dostęp do kursu już 15 lipca i będziesz mógł sprawdzić skuteczność proponowanych rozwiązań jako jedna z pierwszych osób w Polsce.

Opis

PAKIET VIP
Kurs online – 5 modułów, 44 lekcje wraz z transkrypcją i zapisem dźwiękowym w mp3
Workbook – Twój zeszyt ćwiczeń
55 typów angażujących postów wspierających Twoją markę osobistą – ebook
Paradygmaty marki – ebook
CREDO Beaty Kapcewicz
Test na archetypy marki
dostęp do webinaru – 5 strategii mocnych marek, które zarabiają 5 i 6 cyfrowe kwoty
Książka Marka Ty + Workbook
TYLKO W PAKIECIE VIP:
bilet udziału w konferencji Marka Ty 27.08.2019 – 2 wejściówki
1-godzinna konsultacja wideo-online (z Justyną Kopeć)
wywiad z ekspertem ds. wizerunku
wywiad z prawnikiem nt. prawa autorskiego w Internecie, wykorzystania wizerunku, RODO (prawne aspekty budowania marki osobistej)
wywiad z grafikiem dot. komunikacji wizualnej marki osobistej
wywiad z Przewodniczącym Rady Nadzorczej międzynarodowej firmy na temat budowania marek osobistych liderów

Premiera kursu online MARKA TY odbędzie się 30 lipca 2019 r.

Jako klient VIP dostaniesz dostęp do kursu już 15 lipca i będziesz mógł sprawdzić skuteczność proponowanych rozwiązań jako jedna z pierwszych osób w Polsce.

Pozwól innym wynagradzać Cię tak, jak tego oczekujesz!

Popatrz na swoją ofertę oczami odbiorcy. Nie ważne czy to jest praca, którą wykonujesz, produkt który sprzedajesz czy też usługa, którą świadczysz.
Co widzisz? Co widzi Twój potencjalny klient?
Ciebie?

Czy dla niego największym atutem każdej propozycji, którą składasz jesteś Ty? Atutem wartym takiej ceny, jaką sam wyznaczasz?

Spraw, by Twój podpis stał się nową definicją LOVEBRAND.

W ten sposób postrzega ofertę każdy potencjalny klient. Żaden produkt nie jest w stanie przesłonić człowiekowi drugiego człowieka – i dlatego niezależnie od tego co oferujesz, tematem numer jeden zawsze będzie to, jaki jesteś.

Jeśli chcesz stać się najmocniejszym punktem każdej oferty, którą składasz weź udział w wyjątkowym kursie online MARKA TY.

Podczas kursu dowiesz się:

  • jak zbudować swoją wiarygodność
  • jak systematycznie kreować siłę i wartość swojego imienia i nazwiska
  • jak skutecznie wykorzystać networking do zdobywania najważniejszych zasobów i kluczowych odpowiedzi
  • jak wyceniać swoje produkty i usługi
  • jak prowadzić komunikację online i offline swojej marki osobistej
  • jak stworzyć ligę ambasadorów, promujących Twoją markę jako najlepsze dostępne rozwiązanie

 

To najbardziej kompleksowy program budowania marki osobistej, dostępny w Polsce!

 

3 kluczowe strategie, które poznasz:
  1. STRATEGIA WZROSTU – która pozwoli Ci podwoić przychody w ciągu 3 do 6 miesięcy – tylko dzięki sile Twojego nazwiska
  2. STRATEGIA ZMIANY – która sprawi, że klienci zaczną poszukiwać Ciebie – a nie Ty ich
  3. STRATEGIA SIECIOWA – dzięki której zamienisz Internet i inne znane Ci narzędzia w system podnoszenia Twojej wartości rynkowej

Ten kurs to 3 etapy zmiany, 1 własna przemiana w…

ODKRYCIE. Podczas intensywnych lekcji odkryjesz to, co czyni Ciebie wyjątkowym i wartościowym, a Twoją markę – unikatową i pożądaną.

TWÓRCZOŚĆ. Pracując nad sobą zbudujesz silną, osobistą markę, atrakcyjną dla klientów gotowych zapłacić Ci tyle, ile oczekujesz.

NOWE OTWARCIE. Kończąc kurs będziesz gotów, by rozpocząć proces wzrostu i rozwoju, którego kresu nie będzie mógł zatrzymać nikt, poza Tobą samym.

Musisz stać się marką, jeśli chcesz stać się najmocniejszym punktem każdej oferty, którą składasz.

Kurs online został opracowany przez wybitne znawczynie personal brandingu: Beatę Kapcewicz i Justynę Kopeć.

Tutaj możesz pobrać: FORMULARZ zakupu kursu online MARKA TY (pakiet VIP)

Dodatkowe informacje

Regulamin zakupu kursu

Regulamin zakupu kursu online MARKA TY

1. Sprzedawcą kursu online MARKA TY jest Momentum Way Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-216) przy ul. Gomółki 2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000523559, posiadająca nr NIP: 951238552, oraz REGON: 14742295. Właścicielem praw oraz organizatorem kursu online Marka Ty jest Marka Ty Sp. z o.o., ul. M. Gomółki 2, 80-297 Gdańsk, NIP 5842783028, w którego imieniu występuje Sprzedawca.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Formularza Zakupu Kursu Online MARKA TY i obowiązują wszystkich uczestników kursu online.
3. Warunkiem uczestnictwa w kursie online jest dokonanie pełnej płatności ceny kursu online na warunkach i w terminach określonych w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu. Rachunek lub Faktura VAT obejmująca cenę kursu online zostanie wystawiona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania zapłaty za kurs online i zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Uczestnika w formularzu.
4. Cena kursu online obejmuje: pakiet VIP.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania kursu online w planowanym terminie z przyczyn od niego niezależnych (takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej, awaria platformy na której zamieszczony jest kurs online). W przypadku zmiany terminu inauguracji lub odwołania kursu online Sprzedawca zaproponuje uczestnikowi w terminie 7 dni inny termin realizacji kursu online a w przypadku braku akceptacji przez uczestnika nowego terminu kursu online dokona na jego rzecz zwrotu uiszczonej ceny kursu online. Nie złożenie przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie braku akceptacji nowego terminu kursu online, w terminie 7 dni licząc od otrzymania stosownej informacji od Sprzedawcy, stanowi akceptację nowo zaproponowanego terminu. Kurs online w nowym terminie przeprowadzony zostanie na tych samych warunkach z zastrzeżeniem punktu 7 i 8 poniżej.
6. Sprzedawca, po uzyskaniu akceptacji właściciela kursu online, uprawniony jest do zmiany ceny kursu online, pod warunkiem poinformowania uczestnika przynajmniej na 30 dni przed zakładanym terminem kursu online. W takim wypadku uczestnik uprawniony jest, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie ceny kursu online, do rezygnacji z kursu online i żądania zwrotu uiszczonej ceny kursu online. Brak oświadczenia uczestnika w powyższym terminie stanowi przyjęcie nowej oferty cenowej.
7. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursu online w terminie nie krótszym niż 30 dni roboczych przed przewidzianą datą inauguracji kursu online. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całej wpłaconej przez niego kwoty tytułem ceny kursu online z zastrzeżeniem punktu 10.
8. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie online w terminie krótszym niż 30 dni roboczych przed przewidzianą datą inauguracji kursu online, lub braku uczestnictwa w kursie online, Sprzedawca uprawniony jest do całej ceny kursu online.
9. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w kursie online, o którym mowa w punkcie 8 powyżej, Sprzedawca uprawniony jest do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 15% ceny kursu online tytułem kary umownej, oraz potracenia tak powstałej wierzytelności z wierzytelnością uczestnika z tytułu zwrotu uiszczonej ceny kursu online. W przypadku jeżeli zapłata tytułem ceny kursu online nie została wcześniej uiszczona, kary umowna płatna jest w terminie 7 dni od daty doręczenia uczestnikowi noty obciążeniowej.
10. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia (za wyjątkiem przypadków wyraźnie wymienionych) składane przez strony dokonywane będą w formie elektronicznej na adres administracja@momentumway.com.
11. Uczestnik kursu online, po uiszczeniu płatności, otrzyma dostęp do platformy online za pomocą której odbywa się kurs online.
12. Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się w kursie online jest zabronione. Nieprzestrzeganie regulaminu w tym zakresie uprawnia Sprzedawcę lub/i właściciela kursu online do natychmiastowego wydalenia uczestnika z kursu online, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny kursu online oraz powiadomienia odpowiednich organów o zaistniałym procederze.
13. Uczestnik kursu online wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu kursu online za pomocą aparatury rejestrującej dźwięki i obraz lub tylko dźwięk a nadto na utrwalanie przebiegu szkolenia za pomocą zdjęć.
14. Zakupując udział w kursie online uczestnik kursu online wyraża zgodę, że administratorem jego danych osobowych jest Momentum Way Sp. z o.o. oraz Marka Ty Sp. z o.o.