Przejmij rolę Lidera

Wakacyjny cykl edukacyjny dla menedżerów i liderów.

Rozmawiamy o czterech rolach lidera. Z którą rolą utożsamiasz się obecnie?

Idea czterech ról lidera.

Zapraszamy do wakacyjnego cyklu edukacyjnego „Przejmij rolę Lidera”. Poznawaj z nami kluczowe atrybuty kompetentnego, kultowego Lidera. Odkryj swoje atuty i kompetencje. Oceń, którą drogą podążasz:

 • Lidera Wizjonera (28 lipiec)
 • Lidera Stratega (18 sierpień)
 • Lidera Ucznia (28 sierpień)
 • Lidera Coacha (8 wrzesień)
 • Kompletnego Lidera (18 wrzesień)

Która rola jest Twoją silną stroną? Czy jesteś w stanie posiąść wszystkie cztery role?

Co 10 dni opublikujemy jedno pytanie. Odpowiedzi umieszczajcie na naszym profilu LinkedIn. Najlepsze z nich nagrodzimy.
Zapraszamy do wspólnej wakacyjnej akcji.

Nieprzeciętne rezultaty stworzy jedynie nieprzeciętny lider, który potrafi stworzyć i prowadzić nieprzeciętny zespół dostarczający nieprzeciętne produkty i usługi. Taki lider zawsze znajdzie chętnych na swoje usługi. A firma, w której pracuje, skazana jest na permanentny sukces…

…i tego potrzebuje dziś biznes!

Akcja prowadzona jest na profilu Momentum Way
na LinkedIn. Zaobserwuj nas:

Aktualności

Przejmij cztery role Lidera
poniedziałek, 18 Wrzesień 2017 / Published in Przejmij Rolę Lidera

#5 Przejmij cztery role Lidera

Przebrnęliśmy przez cztery role Lidera. Do której Ci najbliżej, a do której najdalej?
Któż nie pragnie stać się liderem, który pociągnie ludzi i zespoły tak, by wykorzystywali nie 20% swojego potencjału, lecz 30%, 40%, a może 100%?! Który menedżer dąży do tego aby stać się takim liderem, który z jednej strony, osiąga sukces i korzysta z przywilejów, jakie daje sukces, ale z drugiej – pracuje wewnętrznie, jest pokorny, nieustająco się rozwija i osiąga mistrzostwo?
Dlatego dziś jednym z podstawowych założeń każdego przedsiębiorcy i menedżera powinno być stanie się liderem. Liderem prawdziwym, przez duże „L”, który:

 • ma wizję i potraf do tej wizji zaprosić,
 • buduje strategię i osiąga przewagę konkurencyjną,
 • sam nieustannie się rozwija, budując mistrzostwo osobiste i dając przykład innym,
 • świadomie prowadzi swoich ludzi, przechodząc na kolejne etapy rozwoju.

PYTANIE KONKURSOWE:
Które role Lidera (Wizjoner, Strateg, Uczeń, Coach) są w Tobie dominujące?

NAGRODY:
Najlepsza wypowiedź: Książka „4 role Lidera” autorstwa Beaty Kapcewicz.
Druga wypowiedź: Książka „Nowe zasady skutecznej kariery” Beaty Kapcewicz.
Trzecia wypowiedź:. Książka „Przemawiaj i Zarabiaj” Krzysztofa Hillara.

ODPOWIEDZI prosimy umieszczać pod postem konkursowym do 28 września br.

„Ukuliśmy w sobie przekonanie, że leadership to zmiana świata. A przecież nie ma jednego świata – jest tylko 7 miliardów sposobów jego rozumienia.
Więc wystarczy, że zmienisz tylko jeden sposób rozumienia tego świata: jak ktoś patrzy na niego i ludzi, jak ktoś patrzy na siebie, jaką wizję swojego życia i jego roli dla innych maluje. Jeśli zmieni się choć jedną rzecz – nagle zmieni się cały system”
Cytat z książki Beaty Kapcewicz „4 role Lidera”.

#przejmijrolelidera

Warren Buffet powiedział, że są dwie najważniejsze kompetencje, których warto się uczyć w życiu, a  jedną z nich jest przywództwo. Dlatego napisałam książkę „4 role Lidera”, byś mógł w pełni wykorzystać potencjał swój i swojego zespołu i żebyście razem mogli osiągną to, co tylko Wasze głowy wymyślą.
Książka „4 role Lidera” powstała, by inspirować do rozwoju tych, którzy będą prowadzić organizacje na szczyt i powodować, że ludzie w organizacji będą rosnąć.
Zapraszam do lektury.
Beata Kapcewicz

PS. Pomyśl o sobie, o nowszej i lepszej wersji siebie (menedżera) w czterech rolach.
Jeśli pragniesz poznać poznać ścieżkę rozwoju kompetencji kompletnego lidera zapraszamy na otwarte szkolenie „4 role Lidera”. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie „4 role Lidera szkolenie otwarte”.

Przejmij rolę Lidera Coacha
piątek, 08 Wrzesień 2017 / Published in Przejmij Rolę Lidera

#4 Lider Coach
Oto czwarte pytanie związane z naszym cyklem edukacyjnym ‘Przejmij rolę Lidera”. W tym tygodniu podejmujemy temat roli Lidera Coacha.

Czym szczególnym charakteryzują się zwycięskie organizacje? Liderami. Lecz jakimi liderami? Takimi liderami, którzy świadomie pracując z ludźmi, aby przenosić ich potencjał na wyższy poziom. W ten sposób wygrywają, ponieważ w konsekwencji cały zespół wnosi organizację na wyższy poziom.
Być Liderem to znaczy być zarazem Coachem, który bierze na siebie odpowiedzialność bycia nauczycielem/przewodnikiem dla swojego zespołu, swoich ludzi. Inaczej mówiąc:

 1. Lider Coach projektuje i rozwija środowisko sprzyjające wzrostowi,
 2. Lider Coach inspiruje do rozwoju i zmian,
 3. Lider Coach zachęca swoich ludzi do odkrywania osobistego Po Co i Co,
 4. Lider Coach odkrywa potencjał i szlifuje diamenty,
 5. Lider Coach wdraża kodeks honorowy i buduje silny zespół,
 6. Lider Coach docenia częściej niż ocenia,
 7. Lider Coach tworzy i realizuje system rozwoju,
 8. Lider Coach słucha empatycznie, żeby zrozumieć i rozszerzyć punkt widzenia/zmienić paradygmat,
 9. Lider Coach zadaje pytania uczące,
 10. Lider Coach stawia nowe wyzwania,
 11. Lider Coach koordynuje i przeprowadza zespół i jednostki przez zmianę.

PYTANIE KONKURSOWE:
Spośród opisanych wyżej 11-tu cech Lidera Coacha podaj pięć najważniejszych.

NAGRODY:
Najlepsza wypowiedź: Książka „4 role Lidera” autorstwa Beaty Kapcewicz.
Druga wypowiedź: Książka „Nowe zasady skutecznej kariery” Beaty Kapcewicz.
Trzecia wypowiedź:. Książka „Przemawiaj i Zarabiaj” Krzysztofa Hillara.

ODPOWIEDZI
prosimy umieszczać pod postem konkursowym do 17 września br.

„Lider Coach. Żeby uwalniać potencjał innych i przenosić go na wyższy poziom.”  Cytat z książki „4 role Lidera” (Beaty Kapcewicz).

#przejmijrolelidera

PS. Pomyśl o sobie, o nowszej i lepszej wersji siebie (menedżera) w czterech rolach.
Jeśli pragniesz poznać poznać ścieżkę rozwoju kompetencji kompletnego lidera zapraszamy na otwarte szkolenie „4 role Lidera”, 16-17 października br. w Warszawie.
Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie „4 role Lidera szkolenie otwarte„.

Przejmij rolę Lidera Ucznia - Przejmij rolę Lidera
poniedziałek, 28 Sierpień 2017 / Published in Przejmij Rolę Lidera

#3. LIDER UCZEŃ
To już trzecia rola lidera z jaką się zmierzamy w ramach cyklu edukacyjnego ‘Przejmij rolę Lidera”. Poszukujemy odpowiedzi na temat cech charakteryzujących Lidera Ucznia. Oto cytat z książki „4 role Lidera” autorstwa Beaty Kapcewicz: „…Liderzy uważają, że skoro osiągają sukcesy (albo osiągali sukcesy w innej firmie innej branży, z innym zespołem) to są już na tyle świetni, że nie muszą się rozwijać i że ta wiedza, doświadczenie i motywacja wystarczą im na lata. Czasem ktoś mówi, że ma dziesięć lat doświadczenia, a po rozmowie okazuje się, że to jest jeden rok doświadczenia powtarzany przez dziesięć lat…

PYTANIE KONKURSOWE:
Zaproponuj co najmniej 5 źródeł wiedzy, które będą najbardziej przydatne dla managera nastawionego na rozwój.

NAGRODY:
Najlepsza wypowiedź: Książka „4 role Lidera” autorstwa Beaty Kapcewicz.
Druga wypowiedź: Książka „Nowe zasady skutecznej kariery” Beaty Kapcewicz.
Trzecia wypowiedź:. Książka „Przemawiaj i Zarabiaj” Krzysztofa Hillara.

ODPOWIEDZI prosimy umieszczać pod postem konkursowym do 7 września br.

PS.: „…Więc jeśli chcesz być liderem kompletnym, musisz stać się permanentnym UCZNIEM, który pracuje nad swoim potencjałem, nad swoim „systemem operacyjnym”, każdego dnia tworzy lepszą wersję siebie, przekracza własne bariery i w konsekwencji staje się przykładem i inspiracją dla innych.
A niewielu liderów rozwija się świadomie. Niewielu liderów świadomie się uczy. Właściwie, to rozumiem, bo prawda jest taka, że nikt nie uczy nas, jak się uczyć. Już od szkoły podstawowej uczyli nas raczej wkuwać na pamięć.
Według badania portalu praca.pl 43% Polaków nie robi kompletnie nic dla swoich kompetencji, nic, żeby się rozwijać. NIC! To oznacza, że blisko połowa Polaków stoi w miejscu, a tak naprawdę systematycznie się cofa…

A Ty? W której grupie jesteś? …”

#2. LIDER STRATEG
piątek, 18 Sierpień 2017 / Published in Przejmij Rolę Lidera

Jesteśmy w drugim tygodniu wakacyjnego cyklu edukacyjnego ‘Przejmij rolę Lidera”. Poszukujemy odpowiedzi jaką rolę lidera obecnie „posiadasz”: wizjonera, strategia, ucznia, coacha? Kim jesteś. Kim staniesz się wkrótce?

Czy czujesz się LIDEREM STRATEGIEM, który potrafi przenosić wizje w rzeczywistość, rozwiązywać problemy, tworzyć systemy i warunki, w których będzie możliwe osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów? Bo:
Lider Strateg szuka problemów i je rozwiązuje.
Lider Strateg eksperymentuje i testuje.
Lider Strateg udziela się, ma wpływ na kluczowe obszary organizacji i dba o ich harmonię.
Lider Strateg doprowadza rzeczy do końca.

STRATEGIA to szukanie i rozwiązywanie problemów. Strategia to sposób, w jaki należy rozwiązać problemy swoich klientów albo/i swojej organizacji, wykorzystując SWOJE możliwości, SWOJE zasoby, SWOJE kompetencje, SWOJE talenty w najlepszym wydaniu.

 

PYTANIE KONKURSOWE:
Podziel się swoimi spostrzeżeniami. „Kim według Ciebie jest strateg? Jakie korzyści wnosi rola Lidera Stratega do organizacji?”

NAGRODY:
Najlepsza wypowiedź: Roczna papierowa prenumerata w magazynie FORBES.
Druga wypowiedź: Książka „4 role Lidera” autorstwa Beaty Kapcewicz.
Trzecia wypowiedź: Książka „Nowe zasady skutecznej kariery” Beaty Kapcewicz.

Odpowiedzi prosimy umieszczać do 27 sierpnia w komentarzu.

Przejmij rolę Lidera Wizjonera, Beata Kapcewicz
wtorek, 15 Sierpień 2017 / Published in Przejmij Rolę Lidera

Drugi artykuł na temat roli lidera wizjonera przygotowany przez Beatę Kapcewicz. Zapraszamy do poznania co wyróżnia firmy, jakie wartości wpływają na utrzymywanie się przez nich na pozycji lidera, tworzenie nowych rynków, inspirowanie otoczenia.
Przejmij rolę Lidera Wizjonera, Beata Kapcewicz

 

Przejmij rolę Lidera Wizjonera, Izabela Bochen-Pawlik
wtorek, 08 Sierpień 2017 / Published in Przejmij Rolę Lidera

Zapraszamy do przeczytania artykułu Izabeli Bochen-Pawlik o roli lidera wizjonera w organizacjach. Jej spojrzenie na misję lidera oraz humanizację organizacji udowadnia, że trwałe biznesy wynikają z konsekwencji i niebywałej wytrwałości.
Dlaczego aspekt silnej „humanistycznej” misji okazuje się tak skuteczny w naszych czasach? Ponieważ, wpływa ona na tworzenie wartości organizacji dla której ludzie gotowi są robić więcej, dawać więcej i stawać się kimś więcej niż tylko jej pracownikiem, czy klientem.

Zachęcamy zapoznania się z tym wpisem:

Przejmij rolę Lidera Wizjonera, Izabela Bochen-Pawlik

 

Lider Wizjoner. Przejmij rolę Lidera
piątek, 28 Lipiec 2017 / Published in Przejmij Rolę Lidera

Każda organizacja potrzebuje liderów wizjonerów, aby rozwijać się, wkraczać na nowe ścieżki rozwoju. LIDERA WIZJONERA można określić w krótkich słowach, jako osobę, która posiada, prezentuje i zaprasza otoczenie do takiej wizji, która wnosi wartość w życie właściwych ludzi, przyciąga ich, buduje zaangażowanie i motywację.
LIDER WIZJONER to również osoba, która pokazuje i zaprasza do takiej wizji, którą inni będą mogli sobie wyobrazić, zrozumieć i zaakceptować.

PYTANIE KONKURSOWE:
Podziel się swoimi spostrzeżeniami. „Kim według Ciebie jest wizjoner? Jakie korzyści wnosi rola Lidera Wizjonera do organizacji?”

NAGRODY:
Najlepsza wypowiedź: Roczna prenumerata w magazynie My Company.
Druga wypowiedź: Książka „4 role Lidera” autorstwa Beaty Kapcewicz.
Trzecia wypowiedź: Książka „Nowe zasady skutecznej kariery” Beaty Kapcewicz.

ODPOWIEDZI prosimy umieszczać pod postem konkursowym zamieszczonym na naszym profilu na LinkedIn @MomentumWay.

#przejmijrolelidera

środa, 26 Lipiec 2017 / Published in Przejmij Rolę Lidera

„Przejmij rolę Lidera”

Miło nam rozpocząć cykl edukacyjny adresowany do menedżerów, liderów, osób podążających ścieżką lidera kompletnego, skutecznego i spełnionego.
Przez okres wakacyjny będziemy omawiali CZTERY LIDERSKIE ROLE. To nasz autorski model dotykający sedna współczesnego przywództwa, który pozwala z jednej strony, osiągać rezultaty, a z drugiej – szukać osobistego spełnienia w tej roli.

Cyklicznie będziemy omawiali każdą z poniższych ról lidera:

 • Lider Wizjoner (28 lipiec)
 • Lider Strateg (18 sierpień)
 • Lider Uczeń (28 sierpień)
 • Lider Coach (8 wrzesień)
 • Kompletnego Lidera (18 wrzesień)

Jedno pytanie – jedna Wasza odpowiedź; krótka, długa, naukowa, bardzo osobista. Każda z nich wniesie wkład w poznanie każdej z ról liderskich.
Najlepsze odpowiedzi będziemy nagradzali.
Zachęcamy do włączenia się do naszej akcji. #przejmijrolelidera. 

Organizatorem akcji jest Momentum Way oraz Librandt Fostering Managers

Spółka Librandt w dniu 1 stycznia 2017 r. dołączyła do zespołu Momentum Way uzupełniając kompetencje o obszary leadership, coaching kariery, budowanie marki osobistej, rozwijanie talentów, procesy zmiany.

Regulamin i polityka prywatności

KROK 1 z 2

Na jaki adres e-mail wysłać Ci link do spotkania?

Wpisz poniżej swoje imię i adres e-mail, na który otrzymasz link do spotkania oraz przypomnienie w dniu szkolenia.

Szanujemy Twoją prywatność i traktujemy to bardzo poważnie.

TOP