4 role HR-Lidera

Które liderskie role może pełnić HR?

Które cechy lidera dominują w Twojej roli HR-a

Jak przestać gasić pożary, a zacząć przewodzić swojej organizacji?

Co mam zrobić, aby stać się HR-Liderem? Często zadajesz sobie to pytanie? Może w ogóle go nie poruszasz? Pomogę Ci, jeśli masz trudności z odpowiedzią na to pytanie.

Żeby stać się HR-Liderem… wystarczy, że zmienisz sposób rozumienia świata: patrzysz na świat i na ludzi, którymi się opiekujesz, jak patrzysz na siebie, oraz jaką masz wizję swojego życia i jaką przyjmujesz rolę dla innych. Jeśli zmienisz choć jedną małą rzecz – zmienisz swój cały system. W tym życiowym zadaniu pomoże Ci świadomość nabycia i pielęgnowania cech liderskich Są one ujęte w tak zwanych czterech rolach lidera.

Czy chcesz je poznać? Czy chcesz stać się nową i lepszą wersją siebie, kompetentnego HR-Lidera?

Jestem / Chcę być HR-Liderem, HR Business Partnerem

Nie każda osoba pragnie stać się liderem.

Taki wniosek wyciągam po serii szkoleń, warsztatów, sesji rozwojowych prowadzonych zarówno wśród osób z branży HR, jak również wśród osób na managerskich i kierowniczych stanowiskach. Nie wszyscy „pchają się” na kierownicze stanowiska, na liderskie pozycje. Wolą własną, bezpieczną przystań.
Szkoda.

A przecież jako HR masz realną szansę stania się również liderem swojej organizacji.

Wykorzystaj w pełni swój potencjał. Warto! Warto osiągać sukcesy i korzystać z przywilejów, jakie sukcesy dostarczają. Lecz za nagrodą kryje się wysiłek – praca wewnętrzna, nad samym sobą, pokora, nieustający rozwój, aż do osiągnięcia mistrzostwa.

Mam taką obserwację: Człowiek przychodzi do firmy z ogromnym potencjałem, bo niezaprzeczalnie każdy ten potencjał ma. Bardzo szybko jednak dochodzi do pewnych granic.

Nie granic potencjału, ale do granic mentalnych, czyli tego co ma w głowie, z poziomu swojej psychologii, oraz do pewnych granic kompetencyjnych. Jest to czas, gdy zaczyna się mierzyć z wyzwaniami.

Rolą HR-a pojmowanego jako business partnera i jako coacha, moment w którym pracownik „zaczyna się psuć” staje się sygnałem do działania.

Jakie działania byś podjęła? Czy masz plan?

KROK 1 z 2

Wpisz swoje dane kontaktowe, aby pobrać mini-ebook „4 role HR-Lidera”

Z liderskimi pozdrownieniami

Beata Kapcewicz

Sparing Partner dla Zarządów i HR