to jest miejsce na wideo lub krótką zajawkę tekstową, jeszcze przed długim tekstem o IMPRO w biznesie 🙂

Dlaczego IMPROwizacja jest potrzebna w biznesie?

Dzisiejszy świat sprzedaży opiera się na rosnących wymaganiach i targetach sprzedażowych. W ciągle zmieniającym się środowisku ekonomicznym i produktowym coraz trudniej jest utrzymać wymagania organizacji co buduje coraz większy stres. Jak pokazują badania, aż 41 % osób odczuwa lęk, strach i stres związany z aktualną sytuacją globalną.   

Sprzedawcy zatrzymują się na sięganiu po wyniki zapominając o kliencie i jego potrzebach. To powoduje, że klienci nie są zadowoleni z usług, a produkty im dostarczane nie spełniają wymagań. Po jednej i drugiej stronie sprzedawca – klient, pojawia się frustracja.

Dlatego tak ważne jest nabywanie nowych kluczowych kompetencji, które mogą przenieść sprzedaż na zupełny inny wymiar wyników i relacji z klientem.

Dzisiaj większość czołowych analityków badających kompetencje pracowników przyszłości mówi o zdolności do elastycznego  dostosowywanie się do zmian bez uszczerbku emocjonalnego. Dzisiaj Lider w tym lider sprzedaży,  który może zaprowadzić organizację w kierunku rezultatów to taki, który potrafi pracować w  nieustającej zmianie i być na nią otwartym. Z odwagą badając potrzeby klientów, komunikując i pokazując te potrzeby zarówno samemu klientowi jak i w organizacji.

Rozwiązaniem na ten nowy model pracy w świecie super VUCA, który buduje kompetencje przyszłości jest improwizacja, otwierająca na elastyczność, innowacyjne i kreatywne myślenie. Jak mówi Youval Harari  historyk, futurolog, naukowiec i autor bestsellerów “Najważniejszą inwestycją dzisiaj jest zbudowanie  bardziej elastycznego umysłu lub osobowości.” 

Improwizację i jej zasady przełożyłam z desek teatru do działań biznesowych i dzisiaj skutecznie dzięki niej rozwijam zespoły sprzedawców. 

IMPROwizacja jako umiejętność szybkiej i elastycznej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych stanowi dziś o przewadze konkurencyjnej sprzedawców, którzy są w stanie działać wtedy kiedy standardy i schematy zawodzą.

 

JAK DZIAŁAMY?

Wraz z liderem/managerem oraz zespołem sprzedaży wypracowujemy NOWE NAWYKI w procesie sprzedaży, które wzmacniają odporność i elastyczność sprzedawców na zmienność, nieprzewidywalność i złożoność obecnych warunków rynkowych. Wszystkie nowe nawyki sprzedażowe opierają się o autorską metodę  IMPROsprzedaży Joanny Gdaniec, która wprowadza przełomową sztukę profesjonalnej IMPROWIZACJI do biznesu.

Daje ona też możliwość budowania i utrzymywania długofalowych relacji z klientami, którzy w danym momencie nie są gotowi skorzystać z oferty.

Program improwizacji w sprzedaży  składa się z kluczowych elementów systemu, którego składowe stanowią podstawy do  zmiany paradygmatu myślenia, co jest podwaliną do transformacji mentalnych, budowania siły jednostki i zespołu oraz przenosi organizację na zupełnie inny poziom realizacji działań sprzedażowych.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PROGRAMU IMPRO4BUSINESS

 • Łączenie różnorodności z budowaniem długofalowej relacji;
 • Naturalna finalizacja sprzedaży;
 • Budowanie wysoko wartościowych produktów odpowiadających na unikalne potrzeby klientów;
 • Elastyczność w zarządzaniu projektami,  nie pozwalające się zatrzymać na punktach oporu i punktach zmiany;
 • Tworzenie nawyków efektywnej komunikacji;
 • Doskonalenie narzędzia do zarządzania zmianą;
 • Przełamywanie punktów oporu w krótszym czasie;
 • Przejście z fazy zależności do fazy wpływu;
 • Budowanie rezyliencji zespołów;
 • Profesjonalny sposób zapraszania emocji do biznesu;
 • Świadome stawianie pod ścianą;
 • Osiąganie stanu Flow;
 • Spersonalizowane narzędzia mentalne do zarządzania emocjami;
 • Tworzenie efektywnej komunikacji w biznesie, budowanie odpowiedzialności osobistej i społecznej;
 • Odkodowanie języka emocji, co sprzyja nazywaniu rzeczy po imieniu.

Metoda opiera się na 6 kluczowych krokach budowania nowej otwartej na klienta i jego potrzeby sprzedaży:

Transformacja paradygmatów sprzedażowych.

Jeśli jesteś przekonany, że możesz sprzedawać więcej – masz rację. Jeśli jesteś przekonany, że nie możesz – też masz rację.

Siła przekonań jakie sprzedawca posiada na temat swojej roli, a także procesu sprzedażowego determinuje osiągany przez niego wynik.

W IMPROsprzedaży trenig mentalny transformujący niewspierające przekonania sprzedażowe jest równie ważny jak trening kompetencyjny. Dzięki niemu nie tylko wzrasta poczucie własnej wartości i pewność siebie sprzedawcy, które wpływają na utrzymanie pozytywnego nastawienie i wyników w sprzedaży na wysokim poziomie,  ale również budują  jego odporność na przyjmowanie i radzenie sobie z porażką. Dlatego w programie IMPROsprzedzay trening mentalny odbywa się równolegle do treningu kompetencyjnego.

 

Badanie newralgicznych/kluczowych potrzeb klienta, czyli nie ma bólu nie ma sprzedaży!

Albert Einstein kiedyś powiedział, że gdyby miał na rozwiązanie jakiegoś palącego  problemu 1 godzinę to 45 minut badałby ten problem, 10  minut sprawdzałby czy dobrze go zrozumiał, a tylko 5 minut wymyślałby rozwiązanie.

Dzięki unikalnemu narzędziu Mapy Potrzeb uczestnicy otrzymają rozwiązanie, które pomoże im dotrzeć do kluczowych potrzeb klienta i skrócić czas jego decyzji.

Prowadzenie klienta w procesie zmiany – od NIE do TAK.

Jak przeprowadzać klienta przez zmianę i skutecznie pracować z jego obiekcjami? Jak skorzystać z „NIE”, wątpliwości i obiekcji do pogłębiania świadomości potrzeby klienta? 

6 stopniowy system zarządzania obiekcjami,  który pozwoli uczestnikom  sprzedawać dzięki  wątpliwościom i oporowi klienta. Uczestnicy poznają narzędzie, które pomoże im przeprowadzi klienta od NIE do TAK w procesie zakupu oraz  system zarządzania emocjami w pracy z obiekcjami.

Naturalna finalizacja sprzedaży

Finalizacja zgodna z psychologicznym procesem zmiany i newralgiczną potrzeba klienta. 8 rodzajów TURBOpytań, które pomagają prowadzić klienta do decyzji w konkretnie określonym czasie.

Długofalowe relacje z klientami

Inkubatory gotowości jako narzędzie wspierania i przygotowywania klienta do zakupu  w przyszłości.

Profesjonalna IMPROwizacja w sprzedaży.

Zasady IMPROwizacji, które w świecie VUCA działają wtedy, kiedy standardy i schematy przestają być odpowiedzią na ciągle zmieniającą się sytuację rynkową.

Psychologia nawyku mówi o tymi, że aby zbudować nowy nawyk potrzeba minimum 21 dni praktykowania nowo nabytych umiejętności, aby miały one rzeczywiście szansę stania się nawykowym działaniem.

Dlatego też każde szkolenie Momentum4Business ma charakter procesowy i odbywa się w cyklach 2 dni szkoleniowe 2-3 tygodnie przerwy kolejne 2 dni szkoleniowe.

Ilość dni szkoleniowych zależy od konkretnych potrzeb jakie posiada organizacja oraz rezultatów jakie miałyby być wynikiem takiego procesu rozwojowego.

PRZECZYTAJ, CO O IMPRO MÓWIĄ INNI…

Kamila Czarnomska

Dyrektor zarządzający w Trening Kariery,  Doradca klienta, Doradca kariery 

Dzięki Joannie zakochałam się w modelu IMPROsprzedaży. Pozwoliła mi ona osiagać ponadprzeciętne wyniki i znacząco przyczyniła się do rozwoju mojego biznesu, ponieważ pomogła mi zrozumieć proces sprzedaży i dopasować jego mechanizmy do moich naturalnych talentów i predyspozycji.

Tomasz Damian

Doradca Zarządów w Polskim Instytucie Startegii Biznesowych 

Jeśli myślisz o sprzedaży, zwiększeniu wyników i polubieniu się z tym jakże trudnym obszarem, to tylko Joanna jest w stanie zmienić Twoje zasoby umiejętności, wiedzy i doświadczeń w efektywną maszynę. Dzięki IMPROsprzedaży miałem okazję zmienić swoje przekonania na temat sprzedaży.

Myślałem, że sprzedaż to wciskanie, nachalne działanie i triki. Myliłem się. Teraz wiem, że jest to towarzyszenie klientowi w jego procesie podejmowania decyzji, że sprzedaż to uważność na klienta, że można być sprzedawcą według podejścia Human2Human. I najważniejsze, że odkryłem jak wykorzystywać swój potencjał, sposoby działania i myślenia do tego, by osiągać wyniki, a także jak dbać o swoją motywację do pójścia po swoje rezultaty.

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że powszechnie znane szkolenia i metody nie mogą się równać #IMPROsprzedaży, która jest odpowiedzią na to, czego potrzebują klienci od sprzedawców, zwłaszcza w czasach kiedy COVID bardzo mocno zmienił rzeczywistość i sposoby pracy wielu sektorów.

imie i nazwisko

tytul 

rekomendacja…

Cześć!

To ja, Joanna Gdaniec.

Jestem autorką metody IMPROsprzedaży, która w spółce Architekci Kariery generowała 100% wzrostu rok do roku. Projektuję globalne systemy rozwoju dla firm. Jestem też wiceprezesem MomentumWay (firmy doradczo – szkoleniowej tworzącej innowacyjne rozwiązania edukacyjne) oraz prezesem Personal Excellence Network.

Jestem autorką książki „IMPROsprzedaż, bądź sobą, sprzeDAWAJ więcej i żyj bardziej”, która obecnie ma swoje trzecie wydanie.

Pomagam liderom i przedsiębiorcom zwiększać sprzedaż oraz działać w zgodzie z wartościami. W moich warsztatach i szkoleniach wzięło udział ponad 50 000 osób.

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą