REGULAMIN  ODBIORU OSOBISTEGO TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM  MOMENTUM WAY 

 z dnia 17.08.2022 r.

 

§1 Postanowienia ogólne i definicje

 

 1. Regulamin określa warunki odbioru osobistego (w Gliwicach) zakupionych  produktów dostępnych w sklepie  MOMENTUM WAY SP. ZOO 
 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 
 • Regulamin – oznacza niniejszy dokument, 
 • Momentum Way sp z oo – oznacza: Momentum Way  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gomółki 2, 80-279 Gdańsk, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523559, posiadającą numer NIP 951-238-35-52 email: kontakt@momentumway.com
 • Sklep – oznacza stronę https://momentumway.com/sklep  pełniącą funkcje informacyjne, w tym prezentującą Informacje o Szkoleniu/Maratonie oraz umożliwiającą ratalny zakup programu.
 • Produkt – oznacza produkt  dostępny w sklepie internetowym 
 • Zamawiający – oznacza osobę fizyczną lub  osobę prawną finansującą zamówienie  

§2 Zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług szkoleniowych w wewnętrznej sprzedaży ratalnej

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców dokonujących zakupu w Sklepie Internetowym Momentum Way dokonujących zakupu produktów   z odbiorem osobistym w dniach 27 do 28 sierpnia 2022 w trakcie Wydarzenia  TFT na terenie Hali Gliwice. 
 2.  Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość  odbioru osobistego zakupionego w sklepie internetowym produktu podczas Imprezy Today For Tomorrow, odbywającej się w dniach 27-28 sierpnia na terenie  Arena Gliwice przy ul. Akademicka 50 w Gliwicach. 
 3. Aby skorzystać z możliwości odbioru osobistego o którym mowa w niniejszym regulaminie należy:
 • zakupić produkt w sklepie internetowym Momentum way
 • przy składaniu zamówienia w koszyku należy podać kod GLIWICE
 • Opłacić produkt 

 

 1. Zamówione produkty będzie można odebrać na stoisku sprzedażowym Momentum Way w dniach 27.08,2022 od godziny 9 do godziny 16  oraz w dniu 28.08.2022 w godzinach od godziny 9 do godziny 15:00 
 2. Odbiór zamówienia odbywa się poprzez podanie danych takich jak:
 • Imię i nazwisko
 • Numer zamówienia

 

 1. Odbiór zamówienia należy potwierdzić składając czytelny podpis na liście odbioru.
 2. Kupujący może upoważnić do odbioru zamówionych  produktów inne  osoby  przy czym muszą one podać  dane zamówienia, imię i nazwisko kupującego oraz swoje imię i nazwisko. Jednocześnie odbierający potwierdza czytelnym podpisem odbiór zamówienia. 
 3. W przypadku nie odebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane a kwota zwrócona zgodnie z Regulaminem sklepu. 
 4. Po zamówieniu z kodem “GLIWICE” nie ma możliwości zmiany tej formy na wysyłkę kurierską

§3 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wprowadzany jest przez Momentum Way  na czas określony i dotyczy odbioru osobistego jedynie w trakcie trwania T4T  odbywającego się w dniach 27-28.08.2022 w Gliwicach
 2. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku względem wcześniej zawartych Umów o świadczenie usług szkoleniowych w systemie ratalnym.
 3. Żadne postanowienie Regulaminu nie ma na celu, nie jest rozumiane i nie będzie stosowane jako ograniczające prawa lub standard ochrony Konsumentów.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich umów określonych Regulaminem jest prawo polskie, a wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Momentum Way sp. zoo