Szkolenie – Jak rozwijać liderów w organizacji?

49,00  brutto

Często mierzysz się z zarzutem, że szkolenia liderów i menedżerów nie działają? Uwagi kierowane są w Twoją stronę? To mit z którym boryka się wiele działów HR. Dowiedz się jak rozwijać liderów, organizować system szkoleń, spotkań motywacyjnych. Kiedy kłaść nacisk na rozwój, kiedy na postawy.

Opis

Za rozwój w organizacji odpowiedzialny jest HR.

To mi! To bolączka wielu działów HR borykających się z problemem zrzucania winy za system i jakość szkoleń w firmie.
Za rozwój odpowiedzialny jest szef! HR jest od tego, żeby wspierać ten proces.
Jeśli jesteś z działu HR i kiwasz twierdzącą, to znaczy że nie raz poczułeś/poczułaś się bezsilny/bezsilna w takiej sytuacji.
Dla Ciebie oczywiste jest, że HR powinien tworzyć zasady rozwoju i dostarczać narzędzia, dzięki którym to liderzy poprowadzą procesy rozwojowe. Gorąco wierzę, że zgodzisz ze stwierdzeniem, że HR powinien stawać się learning partnerem/sparing partnerem dla liderów w organizacji.
Jeśli tak, koniecznie obejrzyj moje szkolenie na temat rozwijania liderów. Dowiedz się, jak radzić sobie z błędnym przekonaniem, że „szkolenia liderów i menedżerów nie działają!”

Ze szkolenia dowiesz się:

  • Dlaczego szkolenia liderów i menedżerów nie działają?
  • Co, kiedy, jak uczą się liderzy?
  • Jak postępować, aby rozwój liderów organizacji miał sens i przynosił pożądane rezultaty?

Powiedzmy sobie szczerze, za rozwój powinien być odpowiedzialny sam pracownik. Posiada on wewnętrzna motywację do samorozwoju i dlatego zadaniem HR-u jest stworzenie mu przestrzeni do tego. A rozwój to proces, nie wydarzenie! Nie odbywa się podczas szkoleń. Odbywa się między szkoleniami, kiedy uczestnicy praktykują to, czego się w ich trakcie nauczyli.
Dowiedz się więcej. Jak działać. Od czego zacząć. Zapraszam.